Wat is het Spelenderwijsorkest?

Muziek, en vooral zélf muziek maken, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe sluit je aan bij de beleving van kinderen en laat je hen samenwerken? Hoe organiseer je optredens, hoe sluit dit aan bij muziekverenigingen en zorg je ervoor dat kinderen geboeid blijven?

Kinderen maken kennis en ervaren binnenschools hoe bijzonder het is om samen muziek te maken, wat zorgt voor een eerste stap naar de buitenschoolse muziekprojecten. Hiervoor is het initiatief Spelenderwijsorkest ontwikkeld.

 220A 7962 banner 180 732 px breed

De kracht van samenwerken

Nederland kent veel muziekverenigingen, muziekscholen en Centra voor de Kunsten, conservatoria en symfonieorkesten. Gelukkig zijn steeds meer instellingen in staat om de lol van het samenspelen ook na schooltijd voort zetten met een Spelenderwijsorkest.

Het Spelenderwijsorkest is geen vastomlijnd begrip en kan op meerdere manieren ingezet worden zoals:

  • Een orkest bestaande uit kinderen van groep 5-8 tijdens of direct na schooltijd. Om kennis te maken met diverse instrumenten en binnen een klein aantal lessen de eerste grondbeginselen van een instrument leren en het samenspelen als orkest ervaren.
  • Een Spelenderwijsorkest kan ook een buitenschools vervolg krijgen, waarbij kinderen die verder willen op een instrument, muzieklessen kunnen gaan volgen bij een lokale muziekpartner en er een link met een jeugdorkest of ander lokaal orkest wordt gelegd.
  • Een Spelenderwijsorkest kan ook een schoolorkest worden met kinderen die al een instrument bespelen en kinderen die naar aanleiding van de binnenschoolse lessen op een instrument verder les nemen.

Voor dit initiatief is er speciaal repertoire ontwikkeld dat aansluit op de lesmethode binnen het basisonderwijs. Laat je hier inspireren door de verschillende vormen van Spelenderwijsorkesten.

 

 

2019 Musidesk Rijnbrink