Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen.Dat betekent dat de verkiezingsprogramma’s op dit moment worden gemaakt.

Na de zomer worden ze in de meeste gevallen afgerond. Het is voor verenigingen van belang om in de programma’s te worden genoemd. De meeste kans daarop maak je als je samen optrekt met de andere verenigingen uit je gemeente.

Bereid je goed voor

Het benaderen van lokale politici kun je voorbereiden door te zorgen dat je website actuele informatie bevat over zaken die interessant zijn voor de politici. Denk aan aantallen leden, inzet van vrijwilligers, samenwerking met andere verenigingen en het onderwijs, en bijzondere activiteiten van de vereniging.
Daarnaast kun je of voor de eigen vereniging, maar liefst samen met de andere verenigingen een flyer/folder maken met informatie over het belang van de verenigingen in de gemeente. Je kunt daarbij het best aansluiten bij de thema’s waar de belangrijkste lokale partijen voor staan. Informatie daarover is meestal te vinden op de websites van de partijen, maar er is ook een aantal algemene thema’s die vaak voor lokale politici van belang zijn:
• Leefbaarheid: Het belang van cultuur voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als plek om te wonen en te verblijven. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid culturele voorzieningen en een rijk verenigingsleven van groot economisch en sociaal belang is voor een gemeente.
• Jeugd: De rol die de verenigingen spelen bij talentontwikkeling van kinderen en jongeren en het belang van muziekonderwijs voor een evenwichtige sociale ontwikkeling. Als je samenwerkt met scholen in het kader van muziekeducatie, vertel daar dan over. De vereniging is vaak de belangrijkste plek voor muziekeducatie, omdat veel muziekscholen zijn gesloten.
• Het sociale aspect van het verenigingsleven voor jongeren en ouderen is van belang om naar voren te brengen. Het actief betrekken van ouderen bij de samenleving en daarmee voorkomen dat een steeds groter wordende groep vereenzaamt, is voor veel partijen een belangrijk thema.
• De inzet van vrijwilligers is een mooie koppeling met het sociale aspect. Verenigingen draaien veelal op de inzet van vrijwilligers en zijn daarmee een voorbeeld van burgerparticipatie, een belangrijk thema in veel gemeenten.
• Draagvlak binnen, en een bijdrage van de samenleving is voor veel politici belangrijk. Ook financieel. Het kan erg helpen als je dat als instelling in beeld kunt brengen; toon aan dat je niet alleen afhankelijk bent van de lokale subsidie. Laat je manier van financiering en exploitatie zien.

Praat met lokale politici

Een goede lobby is niet beperkt tot de periode vlak voor de verkiezingen, maar is een activiteit die je het hele jaar uitvoert, door in contact te blijven met de lokale politici. Je kunt dat o.a. doen door lokale politici uit te nodigen voor uitvoeringen, door mee te werken aan gemeentelijke festiviteiten en door wethouders een fotomoment te bieden. In de maanden tot de verkiezingen kun je op dit gebied vast nog wat doen.
Nu de verkiezingen er weer aankomen is het tijd om de contacten extra aan te halen. Daarbij kun je gebruik maken van de contacten die leden van je vereniging hebben met lokale politici. Als je dat samen aanpakt met de andere verenigingen, moet je met de meeste politici een direct contact kunnen leggen. Vraag rond binnen de vereniging wie toegang heeft tot lokale politici en zorg ervoor dat de leden die bereid zijn om hun netwerk in te zetten voor de vereniging, goed weten wat je als vereniging allemaal te bieden hebt. Het A4-tje uit de voorbereiding kan daarbij prima dienen als een script.
Als je vooraf een overzicht maakt van de partijen die lokaal meedoen en de belangrijkste leden van die partijen kun je ervoor zorgen dat alle partijen worden benaderd en kun je voorkomen dat je partijen irriteert doordat er te veel leden aandacht vragen van dezelfde politici. Je bent natuurlijk in deze tijd niet de enige die contact zoekt.
Mocht een persoonlijk gesprek echt niet mogelijk zijn, probeer dan te bellen. Zorg er altijd voor dat je informatie over de vereniging achter kunt laten. Dat kun je ook doen door na enkele dagen na een gesprek een mail te sturen met de informatie.

Waar vind je meer informatie over de lobby

• Op de website van Kunsten ’92 staat deze flyer over het belang van cultuur
• Op de website van de branchevereniging voor bibliotheken staat veel informatie die ook voor verenigingen bruikbaar is
• Op de website van de BBM (Brabantse Bond van Muziekverenigingen) staat informatie, inclusief een filmpje en een handige checklist