Je leest het goed! Het is dit jaar Hanzejaar, en daarom organiseren we twee Hanzefestivals. Eén in Overijssel, in de Hanzestad Rijssen, en één in Gelderland, in de Hanzestad Zutphen.

Musidesk organiseert sinds 2010 elke twee jaar het Hanzefestival, en sinds 2022 doen we dit samen met de MuziekBond Gelderland Flevoland; De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen organiseert nu ook een blaasmuziekfestival en doet dit samen met Musidesk. 

Verschil
Er is een belangrijk verschil in de festivals in Gelderland en Overijssel:
- Het Hanzefestival in Zutphen legt zich toe op de lichte muziek; hiermee zijn we in 2022 gestart en we willen dit graag verder uitbouwen en inhoud geven
- Het Hanzefestival in Rijssen is een meer 'klassiek' blaasmuziekfestival, waar vooral creativiteit wordt gevraagd binnen het gestelde thema "Muziek maken is een Kunst".
Je kunt dus als vereniging een heel bewuste keuze maken zodat de deelname aan een festival echt bij jouw orkest past. Óf je kiest juist eens 'out of the box' voor iets heel anders dan je altijd doet. 

Lees hier de informatie over deelname en aanmelding aan het Hanzefestival Overijssel: "Muziek maken is een Kunst"

Lees hier de informatie over deelname en aanmelding aan het Hanzefestival voor lichte muziek Gelderland: "Showtime"