Arnhem - Musis - zondag 29 oktober - 15.30 uur

Programma NJHO:JosSchroevers
dirigent: Jos Schroevers
solist: Céleste Zewald, klarinet

 

 

 

 •  La Forza del Destino Ouverture  - G. Verdi,  arr. Franco Cesarini
 • 2nd Clarinet Concerto   - O. Navarro   
  solist: Céleste Zewald, klarinet
 • Ach du Lieber!, opus 33 - Ed de Boer
 • Memorias de un hombre Ciudad   - L.S. Alarcón
  Toegift: 
 • Slava     - L. Bernstein, arr. C. Grundman

Voor het eerste project van het NJHO is gekozen voor een gevarieerd programma, waarbij de kwaliteiten van het orkest zo breed mogelijk getoond kunnen worden.
Het orkest heeft als doel om een zo origineel mogelijk programma te spelen, waarbij de kwaliteit van de muziek als uitgangspunt is genomen. Dit betekent dat er zowel transcripties uit het symfonisch repertoire als (nieuwe) composities uit het originele repertoire voor blaasorkesten worden uitgevoerd.
Daarnaast worden de musici zo breed mogelijk ontwikkeld door verschillende stijlen te gebruiken in het programma. Hierbij staat de persoonlijke muzikale groei centraal en worden de muzikanten uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
In deze tijd van veel veranderingen zijn het zo flexibel mogelijk maken van het orkest en het niet uit de weg gaan van uitdagend, vernieuwend repertoire belangrijke speerpunten.
We zien dit orkest dan ook als de ambassadeur voor de blaasmuziek in de ruimste zin van het woord, met speelvreugde als wezenlijk uitgangspunt!

La Forza del Destino ouverture    G. Verdi,  arr. Franco Cesarini
Voor de opening van het programma is gekozen voor een transcriptie uit het groot symfonisch repertoire van de componist Giuseppe Verdi. De muziek van deze componist leent zich bijzonder goed voor blaasorkest en het is dankbaar repertoire om te spelen. Het spelen van transcripties is zeer leerzaam. Behalve dat het werk zelf een krachtige opening is, leent de titel zich uitstekend als eerste werk voor het concert van het herstarte Nationaal Jeugd Harmonie Orkest. De titel, vertaald “De kracht van het noodlot”, is symbolisch te noemen omdat het orkest nadat het 8 jaar geleden moest stoppen door bezuinigingen nu weer terug is en hopelijk krachtiger dan ooit tevoren.

2nd Clarinet concerto    O. Navarro (1981)   
Solist: Céleste Zewald
Uiteraard is voor dit programma ook gezocht naar een interessant solowerk.
Ten eerste is dit belangrijk voor de muzikanten om te leren begeleiden. Hiermee ontwikkel je de flexibiliteit van het orkest om te kunnen anticiperen op wat er in het orkest en met de solist gebeurt. Er is bewust gekozen voor een klarinetconcert aangezien dit instrument toch de basisklank van het harmonieorkest vormt. Céleste heeft haar sporen al ruimschoots verdiend en speelt sinds geruime tijd in de philharmonie zuidnederland, voorheen het Brabants Orkest. Het begeleiden van een gerenommeerde solist heeft een enorm, voor de musici misschien wel onopvallend, leereffect. Bijvoorbeeld hoe gedraag je je en hoe bereid je zo’n solowerk voor. Maar bovenal inspireert de solist veelal de overige musici zodat het orkest direct beter gaat spelen. Met de juiste solist ontstaat er ook altijd een bijzondere chemie tussen orkest, dirigent en solist waardoor het iedereen veel energie geeft. Dat is mooi om te horen, maar ook erg mooi om te zien niet alleen voor de musici maar vooral voor het publiek.

Nog leuk om te vermelden is dat Céleste ook lid is geweest van het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest in de jaren '90. Zij is één van de muzikanten uit deze lichting die inmiddels een baan heeft als (solo)blazer in een professioneel orkest. Op deze manier laten we zien dat wanneer je op jonge leeftijd op hoog niveau in een nationaal jeugdorkest musiceert dit zelfs tot een professionele carrière in de muziek kan leiden.

CelesteZewald

Memorias de un hombre de Ciudad   L.S. Alarcón (1972)   
Het orkest sluit zijn programma af met een werk voor groot symfonisch blaasorkest. De Spaanse componist Luis Serrano Alarcón (1972) is een toonaangevende hedendaagse componist die voornamelijk schrijft voor groot symfonisch blaasorkest. Eén van de taken van het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest is het spelen van nieuw repertoire en dit te promoten. Dit om de jonge musici kennis te laten maken met nieuwe elementen die horen bij de ontwikkeling van de sector.
Daarnaast is deze muziek van een bepaalde moeilijkheidsgraad waarbij de musici ook worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen.

"Memorias de un hombre de Ciudad is een beschrijvend werk dat gaat over een dag uit het leven van de werkende man. Routine, werk, schema's, haast en machines zijn de thema’s die muzikaal worden vertolkt. Het werk bestaat uit zeven aaneengesloten delen:
Dageraad in de stad, Machines en mannen, Intermezzo, machines, dromen, nachtvluchten en wederom de Dageraad.
Het werk eindigt met een duidelijke buitenmuzikale symboliek: het leven van de moderne mens is niet een opeenvolging van dagen, maar een zich onophoudelijk herhalende enkele dag."

Programma Philips Harmonie: matty
dirigent: Matty Cilissen

 • Ride - S. Hazo
 • El Jardin de las Hesperides - J. Oriola
 • Festive Fanfare - Marco Pütz

 

Ride - S. Hazo
Ride is geïnspireerd op de 15 minuten durende rit door het landschap van Indiana, wanneer de componist onderweg is naar het huis van één van zijn beste vrienden: Jack

El Jardin de las Hesperides - J. Oriola
De held Hercules probeert bij de boom met de gouden appels te komen: deze staat in de tuin van de Hesperiden; drie betoverende nimfen die de taak hebben deze boom te bewaken, samen met een angstaanjagende 100-koppige draak. Een zeer indrukwekkende en verhalende compositie.

BrelBrass

 


2017 Musidesk Rijnbrink