Projectorkesten kunnen een lidmaatschap afsluiten via een speciale constructie binnen het regulier lidmaatschap. Projectorkesten zijn orkesten die gedurende een afgebakende periode bestaan en dus een start- en einddatum hebben. Deze orkesten hebben maximaal 2 projecten per jaar, wisselen per project van bezetting en repeteren alleen gedurende de duur van het project. De spelers in deze orkesten zijn geen lid van deze orkesten en ze betalen geen vaste contributie.
Voor het lidmaatschap van projectorkesten brengt Musidesk geen contributie in rekening, maar alleen leengeld voor de geleende orkestwerken.

Uitleentermijn en -kosten

De uitleentermijn voor orkestwerken die via een projectlidmaatschap worden geleend, is in principe 90 dagen (3 maanden). Hiervoor wordt per uitgeleend werk € 25,-- in rekening gebracht.
Er zijn twee mogelijkheden om na de genoemde 90 dagen een verlenging aan te vragen*:

  • een verlenging tot 180 dagen (6 maanden)
  • een verlenging tot 270 dagen (9 maanden)

Per verlenging van 90 dagen wordt € 15,-- extra in rekening gebracht.
De maximale uitleentermijn voor projectlidmaatschappen is dus 270 dagen; de maximale uitleenkosten zijn in dat geval € 55,-- per werk.

* Het is echter ook mogelijk om meteen de werken voor 180 of 270 dagen te lenen!

Verlengingen binnen het projectlidmaatschap kunnen alleen handmatig door een medewerker van Musidesk worden doorgevoerd; het is dus niet mogelijk om online te verlengen!

Informatie over vervangingskosten, catalogus, leengelden en aanvullende zaken is te vinden op de pagina regulier lidmaatschap

N.B. alle genoemde bedragen gelden voor 2023 en zijn exclusief 9% BTW