Projectorkesten kunnen een lidmaatschap afsluiten via een speciale constructie binnen het regulier lidmaatschap. Projectorkesten zijn orkesten die gedurende een afgebakende periode bestaan en dus een start- en einddatum hebben. Zij betalen geen contributie, maar alleen leengeld voor de geleende orkestwerken.

Uitleentermijn en -kosten

De uitleentermijn voor orkestwerken die via een projectlidmaatschap worden geleend, is in principe 90 dagen (3 maanden). Hiervoor wordt per uitgeleend werk € 15,-- in rekening gebracht.
Er zijn twee mogelijkheden om na de genoemde 90 dagen een verlenging aan te vragen*:

  • een verlenging tot 180 dagen (6 maanden)
  • een verlenging tot 270 dagen (9 maanden)

Per verlenging van 90 dagen wordt € 10,-- extra in rekening gebracht.
De maximale uitleentermijn voor projectlidmaatschappen is dus 270 dagen; de maximale uitleenkosten zijn in dat geval € 35,-- per werk.

* Het is echter ook mogelijk om meteen de werken voor 180 of 270 dagen te lenen!

Verlengingen binnen het projectlidmaatschap kunnen alleen handmatig door een medewerker van Musidesk worden doorgevoerd; het is dus niet mogelijk om online te verlengen!

Informatie over vervangingskosten, catalogus en aanvullende zaken is te vinden op de pagina regulier lidmaatschap

N.B. alle genoemde bedragen zijn exclusief 6% BTW

2019 Musidesk Rijnbrink