Musidesk besteedt zorg aan het verstrekken van juiste en actuele informatie op deze website. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze internetsite kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en Musidesk is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Evenmin is Musidesk verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waar door ons naar wordt verwezen.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en overige materialen op deze internetsite zijn eigendom van Musidesk.