In dit privacy statement zetten we uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken. Voor Musidesk Rijnbrink is de bescherming van de persoonsgegevens belangrijk. Musidesk Rijnbrink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. Denk hierbij
aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
 Voor het uitvoeren van het door u afgesloten lidmaatschap, waaronder de
registratie van de door u geleende en geretourneerde media uit de collectie en het
innen van te-laat-gelden, reserveringsgelden, verlenggelden en contributie.
 Voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, en in geval daarvoor
aanleiding is worden de gegevens ter hand gesteld aan een incassobureau om
achterstallige betalingen te kunnen incasseren.
 Om met u in contact te treden en te reageren op gestelde vragen.
 Om u te informeren over praktische zaken, open dagen, cursussen en dergelijke.
 Om u te informeren over nieuwe producten en diensten.
 Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek van onze
dienstverlening.
 Voor naleven van wettelijke verplichtingen (in geval politie en/of justitie een beroep
doen/doet op de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens.)

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u daarvoor
toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met
derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er sprake is van een
wettelijke plicht.

In de volgende situaties kan wel doorgifte aan derden plaatsvinden:
 Interbibliothecair leenverkeer:
Hierbij worden materialen uit andere bibliotheken gevraagd,
waarvoor enkele van uw persoonsgegevens nodig zijn (pasnummer, naam
en e-mailadres). De verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang
met uw gegevens ligt bij Musidesk Rijnbrink.
 Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan voorkomen dat Musidesk Rijnbrink een derde partij inschakelt om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren, bv het verzorgen van een mailing. In die gevallen zullen wij steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de
geheimhouding van de gegevens in de vorm van een verwerkingsovereenkomst. Het
komt er op neer dat de derde partij uw gegevens nooit voor andere doeleinden dan zijn gespecificeerd in de verwerkingsovereenkomst mag gebruiken en dus ook niet delen of verkopen.
 Wettelijke verplichting
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht uw gegevens af te geven aan
overheidsinstanties (politie/justitie/fiscus). Dit doen wij alleen als wij daartoe
wettelijk verplicht zijn. Wij zullen u hierover informeren tenzij de wet dit verbiedt.

Bewaartermijn van uw gegevens
Nadat u zich heeft uitgeschreven als lid van Musidesk Rijnbrink worden uw gegevens standaard vijf jaar bewaard. Deze termijn wordt gehanteerd om statistische gegevens over meerdere jaren te kunnen produceren. Indien u bij een opzegging aangeeft dat uw gegevens direct uit de bestanden moeten worden verwijderd, kunnen wij dat op uw verzoek uitvoeren.
Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bv een op uw interesse
toegespitst aanbod, op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden (bv naar de
kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden
worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen
het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op per direct staken.


Beveiliging van persoonsgegevens
Musidesk Rijnbrink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en laten nemen) om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder
encryptie van data, toekennen van autorisatieniveaus, versleutelde communicatie en
behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Statistische analyse door Google Analytics
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te
optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de
eisen die de AVG aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vragen en recht op inzage
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Musidesk neem dan
contact op via onderstaande contactgegevens. Op uw account van Musidesk Rijnbrink kunt u uw gegevens inzien. Wijzigen kan door het invullen en opsturen van een mutatieformulier. Deze is te vinden op www.musidesk.nl/formulieren.
Wijzigingen
Wijzigingen in het privacy statement als gevolg van wettelijke aanpassingen worden bekend
gemaakt op de website van Musidesk Rijnbrink. De actuele versie is te vinden op de website en ligt ter inzage op onderstaand adres.

Contactgegevens
Musidesk Rijnbrink
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
088-1970306
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2018 Musidesk Rijnbrink