Skip to main content

Privacy Statement

Privacy Statement - Musidesk Rijnbrink

In dit privacy statement zetten we uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken. Voor Musidesk Rijnbrink is de bescherming van de persoonsgegevens belangrijk. Musidesk Rijnbrink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten lidmaatschap, waaronder de registratie van de door u geleende en geretourneerde media uit de collectie en het innen van te-laat-gelden, reserveringsgelden, verlenggelden en contributie. 
 • Voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, en in geval daarvoor aanleiding is worden de gegevens ter hand gesteld aan een incassobureau om achterstallige betalingen te kunnen incasseren.
 • Om met u in contact te treden en te reageren op gestelde vragen.
 • Om u te informeren over praktische zaken, open dagen, cursussen en dergelijke.
 • Om u te informeren over nieuwe producten en diensten.
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek van onze dienstverlening.
 • Voor naleven van wettelijke verplichtingen (in geval politie en/of justitie een beroep doen/doet op de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens.)
 • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er sprake is van een wettelijke plicht. In de volgende situaties kan wel doorgifte aan derden plaatsvinden:

 • Interbibliothecair leenverkeer

Hierbij worden materialen uit andere bibliotheken gevraagd, waarvoor enkele van uw persoonsgegevens nodig zijn (pasnummer, naam en e-mailadres). De verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang met uw gegevens ligt bij Musidesk Rijnbrink.

 •  Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan voorkomen dat Musidesk Rijnbrink een derde partij inschakelt om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren, bv het verzorgen van een mailing. In die gevallen zullen wij steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van de gegevens in de vorm van een verwerkingsovereenkomst. Het komt er op neer dat de derde partij uw gegevens nooit voor andere doeleinden dan zijn gespecificeerd in de verwerkingsovereenkomst mag gebruiken en dus ook niet delen of verkopen.

 •  Wettelijke verplichting

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie/justitie/fiscus). Dit doen wij alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen u hierover informeren tenzij de wet dit verbiedt.

Bewaartermijn van uw gegevens

Nadat u zich heeft uitgeschreven als lid van Musidesk Rijnbrink worden uw gegevens standaard vijf jaar bewaard. Deze termijn wordt gehanteerd om statistische gegevens over meerdere jaren te kunnen produceren. Indien u bij een opzegging aangeeft dat uw gegevens direct uit de bestanden moeten worden verwijderd, kunnen wij dat op uw verzoek uitvoeren.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bv een op uw interesse toegespitst aanbod, op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden (bv naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op per direct staken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Musidesk Rijnbrink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en laten nemen) om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, toekennen van autorisatieniveaus, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Statistische analyse door Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die de AVG aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vragen en recht op inzage

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Musidesk neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Op uw account van Musidesk Rijnbrink kunt u uw gegevens inzien. Wijzigen kan door het invullen en opsturen van een mutatieformulier. Deze is te vinden op www.musidesk.nl/mutatie-musidesk.

Wijzigingen

Wijzigingen in het privacy statement als gevolg van wettelijke aanpassingen worden bekend gemaakt op de website van Musidesk Rijnbrink. De actuele versie is te vinden op de website en ligt ter inzage op onderstaand adres.

Contactgegevens

Musidesk Rijnbrink
Hunneperkade 70
7418 BT Deventer
088-1970306
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

18-03-2024