Word lid

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Musidesk kun je je als lid aanmelden. Hiervoor zijn verschillende modellen ingericht. Momenteel heeft Musidesk rond de 800 leden. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd via de diverse aanmeldingsformulieren. Nadat de gegevens zijn verwerkt, wordt de inschrijving voltooid. Nadere gegevens over het lidmaatschap zijn opgenomen in het Uitleenreglement en de Algemene Informatie en Voorwaarden (regulier lidmaatschap / persoonlijk lidmaatschap


De lidmaatschapsmodellen van Musidesk Rijnbrink
Het uitleenreglement van Musidesk Rijnbrink
De richtlijnen voor de muziekbibliothecaris
Informatie en voorwaarden regulier lidmaatschap
Informatie en voorwaarden lidmaatschap voor projectorkesten
e-Musidesk is onderdeel van het Regulier Lidmaatschap
Informatie en voorwaarden persoonlijk lidmaatschap