Skip to main content

Word lid

Regulier Lidmaatschap

Het regulier lidmaatschap is bedoeld voor muziekverenigingen, -instellingen en orkesten. Met het regulier lidmaatschap kunnen partituren, bladmuziek, cd's, dvd's en muziekliteratuur geleend worden.

Contributiemodel 2023

 • Vaste contributie van € 325,-- per jaar; voor verenigingen binnen Gelderland geldt op dit tarief een korting van € 75,-- en binnen Overijssel geldt een korting van € 50,-- 
 • Het leengeld bedraagt  € 14,-- per uitlening van orkestwerken; voor verenigingen binnen Gelderland geldt op dit tarief een korting van 4,--; binnen Overijssel geldt een korting van € 2,--. Voor materialen uit de achtergrondcollectie geldt een leentarief van € 2,-- per exemplaar.
  Opgebouwd uit administratiekosten en een afdracht aan stichting Leenrecht: ruim € 5,00 per uitlening.
 • Voor verlengingen geldt het tarief van € 7,50 per verlenging.
 • Portokosten zijn voor rekening van de vereniging.
 • Bij aanmelding vóór 1 juli betaalt het Musidesk-lid het volledige contributiebedrag. Bij aanmelding na 1 juli wordt dit bedrag gehalveerd.
 • Musidesk heeft een speciale regeling voor uitleningen ten behoeve van projectorkesten*. Voor deze uitleningen is geen contributie verschuldigd; in deze gevallen wordt per uitgeleend orkestwerk € 25,-- in rekening gebracht.
 • Overige media als cd’s, dubbel-cd’s, muziek-dvd’s, muziekliteratuur en songbooks kunnen onbeperkt worden geleend tegen het tarief van € 2,-- per exemplaar. De uitleentermijn hiervan bedraagt 6 weken. Voor aanvragen uit externe collecties kunnen afwijkende tarieven gelden.
 • Eens per kwartaal worden de eventuele aanvullende leengelden en overige kosten doorberekend en gefactureerd.
 • Grote meerdelige werken, waarvan de delen ook afzonderlijk/zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, worden als meerdere werken uitgeleend. In dergelijke gevallen neemt een Musidesk-medewerker contact op met het Musidesk-lid.

*projectorkesten zijn orkesten die gedurende een afgebakende periode bestaan en dus een start- en einddatum hebben. Informatie over uitleentermijn en - kosten is te vinden op de pagina Lidmaatschap voor Projectorkesten

Catalogus

In de online catalogus van Musidesk is het hele bezit van Musidesk te zien: //www.musidesk.nl/wise-apps/catalog/8903/search/iets/* 

Wanneer een werk is uitgeleend, kan het worden gereserveerd. Wanneer u de reserveerknop aanklikt, kunt u zien of er reserveringen vóór u zijn. Wanneer dit het geval is, is het werk pas daarna voor u beschikbaar.
Reserveringen worden altijd geleverd; wanneer Musidesk-lid een eerder gereserveerd werk niet meer wenst te ontvangen, draagt hij zelf zorg voor het verwijderen van deze reservering in het eigen online menu. 

Elk Musidesk-lid kan een aanschafverzoek doen, wanneer een gewenst werk nog niet in de Musidesk-collectie te vinden is. Het verzoek wordt voorgelegd aan één van de adviseurs ter beoordeling. Eens per maand wordt centraal de inkoop gedaan. Aanschafverzoeken kunnen hierdoor 6 tot 8 weken op zich laten wachten.

Uitleentermijn

De uitleentermijn per orkestwerk bedraagt 6 maanden en kan met 3 maanden worden verlengd. De verlenging gaat in op het moment van activering. Verlenging van de uitleentermijn is voor de orkestwerken mogelijk voor drie maanden, ingaande op het moment van verlenging; de verlenging kan dus op zijn vroegst drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke inleverdatum worden geactiveerd. 
Verlengen is niet mogelijk wanneer het werk door een andere vereniging is gereserveerd. Bij overschrijding van de uitleentermijn gelden de volgende tarieven:

 • > 4 weken        € 15,--
 • > 3 maanden   € 30,--

Musidesk hanteert een periode van 4 weken als overbruggingsperiode tussen het inleveren van de werken en de inname bij Musidesk. Het Musidesk-lid ontvangt 14 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn per mail een inleverattentie. We wijzen u er op dat het hier om een service gaat; het Musidesk-lid blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig retourneren van de materialen. Vanwege de genoemde overbruggingsperiode kan het zijn dat inleverattenties en herinneringen nog verstuurd worden terwijl de werken al zijn geretourneerd. Tot aan het moment van inname blijven de werken op naam van Musidesk-lid geregistreerd staan.

Werken die drie maanden na verstrijken van de inleverdatum niet zijn geretourneerd, worden door Musidesk vervangen en doorberekend aan de lener. Ook hiervoor gelden de vervangingskosten volgens de onderstaande tarieven, zie ‘vervangingskosten’.  

Materiaal uit Musidesk Achtergrond (cd’s, dubbel-cd’s, muziek-dvd’s, muziekliteratuur en songbooks) kan onbeperkt worden geleend tegen het tarief van € 2,-- per exemplaar. De uitleentermijn hiervan bedraagt 6 weken. Bij verlenging of overschrijding van deze termijn wordt het exemplaar opnieuw voor 6 weken uitgeleend tegen hetzelfde leentarief.

Musidesk behoudt zich het recht voor om de dienstverlening naar de klant op te schorten bij factuurachterstanden van 90 dagen of langer.

Vervangingskosten

Voor het vervangen van ontbrekende, onherstelbaar verontreinigde of beschadigde partijen worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • Per losse partij € 15,--
 • Per partituur commerciële kosten + € 20,-- inwerkkosten
 • Per complete set commerciële kosten + € 37,50 inwerkkosten + € 20,-- kosten systeemmap
 • Voor het opschonen van potloodaantekeningen in de partijen wordt € 65,-- per uur in rekening gebracht (in eenheden van 15 minuten).

Verenigingen die de werken incompleet retourneren ontvangen een factuur met de doorberekende kosten voor vervanging van de ontbrekende partijen/partituren.

Toelichting

Sommige titels in de collectie hebben kleur kenmerken: 

 • oranje: gegumd dus potloodaantekeningen zijn verwijderd, enige vervuiling, doordruk, pen, stift, vouw of ontbrekend hoekje is mogelijk.
 • rood: dermate vervuild d.m.v. potlood, pen, stift, koffie, plakband etc. dat het werk niet meer schoon te krijgen is.
 • Verenigingen die schoon aangeleverde partijen vervuild retourneren worden hier op aangesproken.
 • Partijen die onherstelbaar beschadigd zijn worden door ons vernieuwd en aan de betreffende vereniging doorberekend.
 • Werken die nog geen sticker hebben vallen niet onder deze regeling.

Dagelijks worden door Musidesk zo’n 1000 partijen nagekeken; niet alle aantekeningen zullen worden opgemerkt. Ons verzoek is dan ook om bij ontvangst te checken of de set compleet en schoon aan u is geleverd. Onrechtmatigheden kunnen worden gemeld bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leengelden

Stichting Leenrecht heeft o.a. de muziekbibliotheken, zoals Musidesk, verplicht gesteld leenrechtvergoeding aangaande de uitleen van koor- en orkestwerken te betalen. Musidesk draagt aan stichting Leenrecht ruim € 5,00 per geleend werk af.

Het recht van openbaarmaking valt niet onder de afdracht van leengeld. De Musidesk-leden dienen hiervoor een overeenkomst met BUMA Stemra af te sluiten. Koepelorganisaties zoals KNMO en Koornetwerk Nederland bieden collectieve overeenkomsten aan de bij hen aangesloten verenigingen.

Titels op zicht

Ieder meegenomen werk wordt door Stichting Leenrecht als uitlening geregistreerd. Ook als de vereniging de werken alleen maar willen doorspelen. Een verzoek voor een andere regeling is door Stichting Leenrecht niet gehonoreerd. Musidesk biedt de verenigingen en dirigenten de mogelijkheid om de partituren, al dan niet met geluidsfragmenten, in Deventer te komen inzien om een weloverwogen keuze te kunnen maken. U bent van harte welkom tijdens onze openingstijden!

Musidesk heeft geen winstoogmerk en de financiële middelen vanuit contributie- en leengelden worden alleen gebruikt om de dienstverlening te kunnen continueren en de klant van dienst te zijn.

N.B. alle genoemde bedragen gelden voor 2023 en zijn exclusief 9% BTW