Wat kost het lidmaatschap van Musidesk?

Musidesk biedt twee lidmaatschappen aan. De tarieven voor de contributie kunt u per lidmaatschap vinden.

Met ingang van 1 januari 2012 is er een wetswijziging van kracht geworden, waarin wordt aangegeven dat abonnementen/contracten maandelijks kunnen worden opgezegd. Geldt dit ook voor het lidmaatschap van het Musidesk?

Nee, de regels voor het lidmaatschap van het Musidesk blijven ongewijzigd. De nieuwe regelgeving geldt alleen voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bekijk hiervoor het Uitleenreglement