Skip to main content

Word lid

Lidmaatschapsmodellen

Musidesk biedt verschillende lidmaatschappen aan, zo is er een regulier lidmaatschap voor orkesten en muziekscholen, een projectlidmaatschap voor projectorkesten, een gastlenerschap en een persoonlijk lidmaatschap bedoeld voor studenten, dirigenten, muziekdocenten en muziekbeoefenaars. 

Regulier lidmaatschap Musidesk

Musidesk biedt een directe vorm van dienstverlening aan:

  • Blaasorkesten: harmonie- en fanfareorkesten, brassbands, bigbands en blaaskapellen
  • Blaasensembles
  • Accordeonorkesten, symfonieorkesten
  • Muziekscholen

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Musidesk kan men zich als lid aanmelden via het aanmeldingsformulier, dat ingevuld kan worden geretourneerd aan Musidesk. Nadat de gegevens zijn verwerkt, wordt de inschrijving voltooid. Musidesk hanteert voor het reguliere lidmaatschap een contributiemodel. Binnen het contributiebedrag geldt een verschil tussen leden binnen de provincies Overijssel/Gelderland en leden buiten genoemde provincies. Dit heeft te maken met provinciale subsidiegelden, waardoor Overijsselse en Gelderse leden een korting krijgen.
De vaste contributie bedraagt € 325,-- per jaar; voor verenigingen binnen Gelderland geldt op dit tarief een korting van € 75,--; binnen Overijssel geldt een korting van € 50,-- 
Het leengeld bedraagt  € 14,-- per uitlening van orkestwerken; voor verenigingen binnen Gelderland geldt op dit tarief een korting van 4,--; binnen Overijssel geldt een korting van € 2,--. Voor materialen uit de achtergrondcollectie geldt een leentarief van € 2,-- per exemplaar.
Nadere gegevens over het reguliere lidmaatschap zijn opgenomen in het Uitleenreglement en de Informatie en Voorwaarden.

Lidmaatschap e-Musidesk

Via e-Musidesk kan een deel van de bladmuziekcollectie van Musidesk digitaal worden geleend. e-Musidesk hoort bij het Regulier Lidmaatschap en hiervoor hoeft geen extra abonnementsgeld te worden betaald; het is wél noodzakelijk om de vereniging ervoor aan te melden. Dit is mogelijk via het aanmeldingsformulier.
Het abonnementsgeld voor Musidesk is ook van toepassing op het digitaal uitlenen.
Naast het abonnementsgeld wordt per geleend muziekwerk een leentarief betaald. De minimale leenperiode is 3 maanden. Het leentarief wordt per dag afgerekend, zodat na de eerste 3 maanden de leenperiode flexibel kan worden ingesteld. Er zijn drie tarief-categorieën:

  • A: € 0,10 per dag
  • B: € 0,08 per dag
  • C: € 0,06 per dag

    Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

Lidmaatschap voor Projectorkesten Musidesk

Musidesk heeft een speciale regeling voor uitleningen ten behoeve van projectorkesten: orkesten die gedurende een afgebakende periode bestaan en dus een start- en einddatum hebben. Voor deze uitleningen is geen contributie verschuldigd; in deze gevallen wordt per uitgeleend orkestwerk € 25,-- in rekening gebracht.
Nadere gegevens over dit lidmaatschap zijn opgenomen in het Uitleenreglement en op de betreffende pagina in deze website.

Gastlenerschap Musidesk

Leners die gebruik maken van partituuruitleen en die (nog) geen regulier lidmaatschap bij Musidesk hebben, worden ingeschreven als gastlener. Dit is in principe alleen een administratieve handeling.

Persoonlijk lidmaatschap Musidesk

Musidesk biedt ook een persoonlijk lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor particulieren die materialen willen lenen ter inzage en/of beoordeling. Het lidmaatschap geldt daarom alleen voor de partituurcollectie en de achtergrondcollectie (bladmuziek, cd's/dvd's en literatuur) van Musidesk. Er is een apart contributiemodel ingesteld voor dit lidmaatschap. De vaste contributie bedraagt € 25,-- per jaar. Het leengeld bedraagt € 7,50 voor een partituur en € 2,-- voor cd's/dvd's, losse bladmuziek en literatuur.
Nadere gegevens over het persoonlijk lidmaatschap zijn opgenomen in het Uitleenreglement en de Informatie en Voorwaarden  

Genoemde bedragen gelden vanaf 2023 en zijn exclusief 9% BTW